• Projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0310
  • Doba řešení: říjen 2010 - září 2013
Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů pro uplatnění v konkurenčním prostředí

Složení projektového týmu


Zaměstnanec E-mailová adresa Telefon Pracoviště

 

Hlavní řešitel

Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D. petr.emanovsky@upol.cz +420 585 63 4658 KAG


Administrativní pracovnice

Vladimíra Nesvadbová +420 585 63 4651 KAG

Biologie

Mgr. Barbora Mieslerová, Ph.D. barbora.mieslerova@upol.cz +420 585 63 4809 KBOT
RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. +420 585 63 4810 KBOT

Pracovníci děkanátu

Mgr. Dagmar Petrželová dagmar.petrzelova@upol.cz +420 585 63 4003 D PřF
Ing. Dagmar Zlámalová +420 585 63 4155 D PřF

Fyzika

RNDr. Renata Holubová, CSc. renata.holubova@upol.cz +420 585 63 4165 KEF
Prof. RNDr. Danuše Nezvalová +420 585 63 4180 KEF

Geografie

Mgr. Jan Daniel jan.daniel@upol.cz +420 585 63 4527 KGG
Mgr. Jan Hercik +420 585 63 4595 KGG

Chemie

Mgr. Alena Klanicová alena.klanicova@upol.cz +420 585 63 4434 KAGCH
Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc. +420 585 63 4430 KAGCH
Mgr. Radka Novotná radka.novotna@upol.cz +420 585 63 4355 KAGCH

Matematika

Mgr. Michal Botur, Ph.D. +420 585 63 4668 KAG
RNDr. Pavel Calábek, Dr. pavel.calabek@upol.cz +420 585 63 4642 KAG
Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D. +420 585 63 4658 KAG
Prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr. radomir.halas@upol.cz +420 585 63 4654 KAG
RNDr. Lenka Juklová, Ph.D. +420 585 63 4643 KAG
Doc. RNDr. Josef Molnár, CSc. josef.molnar@upol.cz +420 585 63 4641 KAG
PaedDr. Bronislava Štěpánková, Ph.D. +420 585 63 4658 UPSS PedF
RNDr. Filip Švrček, Ph.D. filip.svrcek@upol.cz +420 585 63 4675 KAG
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. +420 585 63 4659 KAG
Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D. vladimir.vanek@upol.cz +420 585 63 4645 KAG

Projektová manažerka

Ing. Radka Komínková +420 585 63 1441 PSUP
  • Administrátor: RNDr. Filip Švrček, Ph.D.
  • Katedra algebry a geometrie, PřF UP Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc