• Projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0310
 • Doba řešení: říjen 2010 - září 2013
Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů pro uplatnění v konkurenčním prostředí

Klíčové aktivity projektu


1. Inovace studijních plánů a tvorba studijních opor


Popis:

V rámci projektu budou vytvořeny inovované studijní plány pro učitelské studium přírodovědných předmětů ( M, F, Ch, Bi, G ) včetně společného základu, které budou více odpovídat potřebám současného konkurenčního prostředí na trhu pracovních sil. Studijní program bude obohacen o 13 nových předmětů, dále bude 12 předmětů inovováno. Celkem se tedy projekt dotkne 25 předmětů. Při inovaci učitelského studia bude kladen důraz na využití výpočetní techniky a didaktické využití moderních technologií.


Hlavní činnosti:

 1. Analýza stavu učitelského studia přírodovědných oborů na PřF UP a jeho porovnání s jinými VŠ, v jeho rámci
  • zahraniční studijní pobyt Univerzita Vídeň
  • zahraniční studijní Univerzita Uppsala
  • zahraniční studijní pobyt Univerzita Konštantína Filozova v Nitre
  • zahraniční studijní pobyt Universytet Pedagogiczny Krakow
 2. Příprava nových studijních plánů a tvorba studijních opor, zejména pro nové a inovované předměty
  • Úvod do studia matematiky
  • Teoretická aritmetika
  • Historie matematiky (Historie přírodních věd)
  • Metody řešení matematických úloh
  • Průřezová témata v RVP
  • Moderní trendy v přípravě učitelů přírodovědných předmětů
  • Sbírka školních chemických experimentů


Výstupy:

 1. Výsledky analýzy stavu učitelského studia přírodovědných oborů na PřF UP a jeho porovnání s jinými VŠ
 2. Nové studijní plány
 3. Nové studijní opory
 4. Vytvoření nových předmětů a inovace předmětů stávajících 

 • Administrátor: RNDr. Filip Švrček, Ph.D.
 • Katedra algebry a geometrie, PřF UP Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc