• Projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/18.0013
  • Doba řešení: březen 2011 - únor 2014
Rozšíření akreditace učitelství matematiky a učitelství deskriptivní geometrie
na PřF UP v Olomouci o formu kombinovanou

Složení projektového týmu


Zaměstnanec E-mailová adresa Telefon Pracoviště

 

Hlavní řešitel

Doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. +420 585 63 4649 KAG

Administrativní pracovník

Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D. +420 585 63 4645 KAG

Projektová manažerka

Ing. Radka Komínková +420 585 63 1441 PSUP

Za jednotlivé oblasti matematiky zodpovídají následující týmy:


Matematická analýza

RNDr. Pavel Calábek, Ph.D. +420 585 63 4642 KAG

Algebra

Doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D. +420 585 63 4668 KAG
Doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D. jan.kuhr@upol.cz +420 585 63 4652 KAG

Geometrie

Doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. +420 585 63 4649 KAG
Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. josef.mikes@upol.cz +420 585 63 4656 KAG

Didaktika matematiky

Mgr. Jiří Hátle +420 585 63 4676 KAG
Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. josef.molnar@upol.cz +420 585 63 4641 KAG

Deskriptivní geometrie

Mgr. Marie Chodorová, Ph.D. +420 585 63 4647 KAG
RNDr. Lenka Juklová, Ph.D. lenka.juklova@upol.cz +420 585 63 4643 KAG
Doc. RNDr. Lukáš Rachůnek, Ph.D. +420 585 63 4660 KAG
  • Administrátor: Doc. RNDr. Lukáš Rachůnek, Ph.D.
  • Katedra algebry a geometrie, PřF UP Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc