• Projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/18.0013
  • Doba řešení: březen 2011 - únor 2014
Rozšíření akreditace učitelství matematiky a učitelství deskriptivní geometrie
na PřF UP v Olomouci o formu kombinovanou

Publikace související s projektem


  • Administrátor: Doc. RNDr. Lukáš Rachůnek, Ph.D.
  • Katedra algebry a geometrie, PřF UP Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc